Συμμετοχές μας σε εκδηλώσεις στο χώρο της υγείας

Συμμετοχές μας σε εκδηλώσεις στο χώρο της υγείας

Συμμετέχουμε στην ενημέρωση του κοινού μέσω αρθρογραφίας αλλά και μέσω ομιλιών που αφορούν ποικίλα θέματα υγείας.

Ενδεικτική αρθρογραφία και παρουσιάσεις.

Ομιλίες ενημέρωσης ασθενών

Διημερήδα ενημέρωσης και εξετάσεων για τη σκελετική υγεία

Εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη

Ενημερωτική ημερίδα του Συλλόγου Διαβητικών Ν. Θεσσαλονίκης “Άγιος Δημήτριος”