Υπολογιστές υγείας

Υπολογιστές υγείας

.

Μετατροπέας μέσης Γλυκόζης αίματος / Γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης
Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος
Επεξήγηση
«eAG:υπολογιζόμενη μέση γλυκόζη σε mg/dl, A1C: γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Εισάγετε τη μέση γλυκόζη των τελευταίων 15 ή 30 ημερων από το μετρητή γλυκόζης για να δείτε σε πόση περίπου γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη αντιστοιχεί. Οι μετρήσεις είναι ενδεικτικές.»
Επεξήγηση
«Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) είναι ένας απλός τρόπος για την εκτίμηση της κατάστασης του βάρους μας και μπορεί να μας κατατάσσει στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ελλιποβαρής (ΔΜΣ < 18,5)
Φυσιολογικός (18,5 <= ΔΜΣ <24,9)
Υπέρβαρος (24,9 <= ΔΜΣ <29,9) 
Παχύσαρκος (1ου βαθμού) (29,9 <= ΔΜΣ <35)
Παχύσαρκος (2ου βαθμού) (35 <= ΔΜΣ <40)
Παχύσαρκος (3ου βαθμού) (40 <= ΔΜΣ)

Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός Ηρεμίας
Ιδανικό Σωματικό Βάρος
Επεξήγηση
«Ο Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός Ηρεμίας δείχνει πόσες θερμίδες καταναλώνουμε σε ηρεμία. Αν σε αυτές προσθέσουμε και τις δραστηριότητές μας τότε μπορούμε να καταλάβουμε πόσες θερμίδες χρειαζόμαστε για να διατηρήσουμε το βάρος μας ή πώς να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους.»
Επεξήγηση
«Πόσα κιλά θα έπρεπε να είστε βάσει του ύψους σας;»
Ποσοστό Σωματικού Λίπους
Θερμίδες – Θερμιδομετρητής
Επεξήγηση
«Υπολογίστε βάσει κάποιων απλών μετρήσεων τα επίπεδα λίπους του σώματός σας».
Οδηγός Διατροφής Διαβητικού Ασθενούς
Υπολογιστής Κάθαρσης Κρεατινίνης
Επεξήγηση
«Ένας αναλυτικός οδηγός της ΕΔΕ για τη διατροφή του διαβητικού ασθενούς.»
Επεξήγηση
«Υπολογίστε βάσει της κρεατινίνης του αίματος την Κάθαρση Κρεατινίνης (ρυθμός σπειραματικής διήθησης) βάσει του αλγόριθμου Cockroft-Gault. Ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης (ΡΣΔ) μας κατατάσσει στα εξής στάδια νεφρικής λειτουργίας:

Φυσιολογικός ΡΣΔ ≥90 ml/min/1.73m2
Ήπια μείωση του ΡΣΔ 60-89 ml/min/1.73m2
Μέτρια μείωση του ΡΣΔ 30-59 ml/min/1.73m2
Σοβαρή μείωση του ΡΣΔ 15-29 ml/min/1.73m2
Νεφρική ανεπάρκεια <15 ml/min/1.73m2

Υπολογιστής Πρόσληψης Ασβεστίου
Επεξήγηση
«Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τον σχηματισμό και την διατήρηση υγιών οστών σε όλες τις ηλικίες. Μάθετε εδώ εάν λαμβάνετε αρκετή ποσότητα στην καθημερινή σας διατροφή».