Αξιολόγηση προσφερόμενων υπηρεσιών.
Στην προσπάθεια μας να αφουγκραστούμε τις ανάγκες των ασθενών μας και να ανταποκριθούμε ανάλογα, θα σας παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, με βάση την εμπειρία σας από κάποια επίσκεψη σας στο ιατρείο μας.

Οι απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για εσωτερική αξιολόγηση των υπηρεσιών και βελτίωση, εφόσον είναι εφικτό, της λειτουργίας του ιατρείου. Αν και μπορείτε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο σας, αυτό δεν είναι υποχρεωτικό και δε σας δεσμεύει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο. Ευελπιστούμε στην συνεργασία σας.

Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης